Važno: sistem naručivanja

U svibnju 2015. započeli smo probni period novog sistema rada u kojem se u većem dijelu radnog vremena rješavaju naručeni pacijenti.

RAD U JUTARNJOJ SMJENI:
– od 7:30- 10:00 rješavaju se NENARUČENI
– od 10:00- 13:00 rješavamo naručene

RAD U POPODNEVNOJ SMJENI:
– od 13:30 – 16:00 rješavaju se NENARUČENI
– od 16:00 do 19:20 rješavamo naručene

Naručiti se može:
– za vrijeme pregleda za idući termin(npr.kontrola)
– osobnim dolaskom
– telefonom: 682 059 (vidi upute za telefonske konzultacije)
– mailom na adresu: snjezanaph@gmail.com

Prednost uvijek imaju HITNI pacijenti!
Kod naručivanja uzeti onoliko termina koliko pacijenata treba riješiti(npr. jedan odrasli i jedno dijete: dva termina, odrasli i dvoje djece: 3 termina…)
Povremeno će biti pomicanja termina (hitni pacijenti, otpusti iz bolnica, kontrole od strane HZZO, posjet stručnih suradnika…)!!
Za vrijeme godišnjih i zamjena: NEMA NARUČIVANJA

RAD PREKO E-MAIL ADRESE: snjezanaph@gmail.com
-naručivanje za pregled (nikako za tekući dan, a povremeno ne i dan kasnije!)
-naručivanje lijekova : potrebno napisati: ime i prezime, datum rođenja, točan naziv i dozu lijeka i ritam uzimanja lijeka (koliko puta na dan). Lijek se može naručiti ako se nalazi u stalnoj terapiji ili uz priložen nalaz u kojem je lijek preporučen. Lijek se može naručiti i par dana prije nego se uzme zadnja doza te se ne savjetuje čekati zadnji dan!
-naručivanje uputnica/termina za preglede (eventualno pretrage): potrebno napisati: ime i prezime, datum rođenja, razlog upućivanja. Nalaz na temelju kojeg se uputnice pišu, mora biti već pohranjen u ordinaciji ili ga treba priložiti u mailu. I ovdje također nema naručivanja za tekući dan!
– naručivanje potvrda/ pomagala: ne za tekući dan !
– savjeti: u vezi bolesti/ potrebnih pregleda i pretraga/ učinjenih nalaza….

Puno toga se može riješiti na ovaj način i nije nužno da se dolazi u ordinaciju, gubi vrijeme na čekanje ili pokupe neke bolesti u ordinaciji.
Mailovi će se obrađivati većinom na kraju radnog vremena.

TELEFONSKE KONZULTACIJE: 682 059
– od 12:00 do 13:30 u jutarnjoj
– od 18:00 do 19:30 u popodnevnoj smjeni

Možete koristiti za :
– naručivanje na pregled
– naručivanje lijekova, uputnica( ako postoji nalaz pohranjen u ordinaciji ili se radi o dogovorenoj kontroli vađenja krvi ), potvrda, pomagala – NE ZA TEKUĆI DAN!!
– savjete : u određenom broju slučajeva, neću se moći javiti na telefon te je preporuka da se savjeti rješavaju putem maila. Isto tako u velikom broju slučajeva, savjet Vam može dati i medicinska sestra, ali joj morate, barem ukratko, objasniti o čemu se radi ( ” Trebam doktoricu” , neće pomoći ).

Leave a Reply

Specijalisticka ordinacija obiteljske medicine dr.med. Snjezana Permozer Hajdarovic