Cesta pitanja

ČESTO POSTAVLJANJA PITANJA I ODGOVORI

Pitanje radnog vremena

Radno vrijeme ordinacije:
PARNI DATUMI – UJUTRO 07: 00- 14:30
Pacijenti se primaju od 07:30 do 12:00.
Pauza u jutarnjoj smjeni je od 10:30- 11:00 sati.
Kućne posjete od 13:30 do 14:30

NEPARNI DATUMI – POPODNE 13:00 – 20:30
Pacijenti se primaju od 13.30 do 18: 00.
Pauza u popodnevnoj smjeni je od 16.30 do 17:00 sati.
Kućne posjete od19.30 do 20:30

Ostalo vrijeme, van gore navedenog koristi se za pripremu za rad, sterilizaciju opreme, ispunjavanje različitih obrazaca

SAVJETOVALIŠTE ZA DJECU: po dogovoru sa patronažnom sestrom

RADNA SUBOTA – 3. U MJESECU
SUBOTA: 07:00 – 14:30

Naručivanje pacijenata

Pacijenti se za sada ne naručuju.
U ordinaciju se ulazi po redoslijedu dolaska.
Kroničnu terapiju koja se nalazi u računalima molimo naručite telefonski dan ranije. Na parne datume u vremenu od 12,30 do 13,30 i na neparne datume u vremenu od 18,30 do 19,30. Hvala

Uputnice za kontrolne preglede, molimo, naručiti dan-dva ranije.

Vađenje krvi

Vađenje krvi obavlja se jednom tjedno u jutarnjoj smjeni od 7:00 do 8:00 sati po dogovoru (potrebno se ranije naručiti).

Specijalisticka ordinacija obiteljske medicine dr.med. Snjezana Permozer Hajdarovic