Ordinacija

Ordinacija je smještena u Kotoribi, udaljena oko 40 kilometara od Čakovca, upravnog,  kulturnog  i gravitacijskog središta Međimurja.
Ordinacija kakva postoji danas, izgrađena je 1988 godine. U sklopu Ambulante, nalazi se još jedna ordinacija opće medicine i stomatološka ordinacija sa zubnotehničarskim laboratorijem.

U istoj zgradi nalazi se i ljekarna koja radnim vremenom djelomice pokriva radno vrijeme obje ambulante.

Ordinacija je smještena prizemno te postoji prilaz za invalide, opremljena je standardnom opremom, EKG uređajem, uređajem za spirometriju …
Ordinacija je  informatizirana 2007. godine. Dva umrežena računala zamjenjuju klasične kartone te se svi podaci pohranjuju u elektronske kartone.

U skrbi ordinacije trenutno je 1890 pacijenata  svih dobnih skupina, uključujući i štićenike Doma za odrasle Kotoriba. U sklopu rada je i savjetovalište za malu djecu i dojenčad sa cijepljenjem i sistematskim pregledima.

Ambulanta je u centru Kotoribe

Ambulanta je u centru Kotoribe

Specijalisticka ordinacija obiteljske medicine dr.med. Snjezana Permozer Hajdarovic