Upute za skupljanje urina

Skupljajte urin u posudu sa širokim grlom da možete direktno u nju mokriti ,posuda mora biti čista i preporučuje se staklena s poklopcem. Pitajte u laboratoriju da li posuđuju takve posude.

 • Na dan kada će te započeti sa skupljanjem urina morate se ujutro oko 7 sati do kraja izmokriti u zahodsku školjku.
 • Zapišite točno vrijeme kada ste se izmokrili u zahod:

Datum ___________
Vrijeme __________

 • Poslije toga, kroz slijedećih 24 sata , morate mokriti samo u posudu za to namijenjenu. Kada idete vršiti veliku nuždu, prvo se izmokrite u posudu, a zatim obavite veliku nuždu u zahod, kako urin ne bi ispustili sa stolicom u zahod.
 • Posudu s urinom držite uvijek dobro poklopljenu, na hladnom mjestu.
 • Zadnji put se morate izmokriti u posudu sutradan ujutro oko 6 sati (u vrijeme kada ste se dan ranije zadnji put izmokrili u zahod) i tada je skupljanje 24-satnog urina završeno.
 • Zapišite točno vrijeme kada ste se zadnji put izmokrili u posudu.

Datum ___________
Vrijeme __________

 • Za vrijeme skupljanja 24-satnog urina smijete jesti i piti kao što uobičajeno radite. Nemojte izostavljati niti jedan obrok, samo za večeru ne uzimajte masnu hranu. Na dan skupljanja urina ne uzimajte vitaminske preparate, specijalne čajeve, kao niti lijekove, osim onih koji su vam nužno potrebni i osim tableta kalcija kako su vam propisane.
 • Na dan kada donosite skupljeni 24-satni urin morate biti natašte, tj. ne smijete ništa jesti ni piti osim vode, od prethodne večeri od 19 sati.
 • Nakon što ste se zadnji put izmokrili u posudu , nemojte mokriti dok ne dođete u laboratorij, gdje će te dati drugi jutarnji urin.
 • Zapišite točno vrijeme kada ste dali drugi jutarnji urin:

Datum ___________
Vrijeme __________

 • Na poleđini ove upute napišite detaljno što ste na dan sakupljanja urina jeli i pili te u kojim količinama.

Leave a Reply

Specijalisticka ordinacija obiteljske medicine dr.med. Snjezana Permozer Hajdarovic